முடிவுகள் 291 - 300 / 312
சுற்றறிக்கை இல சுற்றறிக்கையின் பெயர் சுற்றறிக்கை திகதி
04/2006 2006 වර්ශයේ වැටුප් ගෙවීම 2006-04-03
02/2006 Rectifying Pensions Anomalies – 2006 2006-03-20
3/2006 Code of Widows' & Orphans'Pensions (Armed Force) No 18 of 1970 2006-03-20
1/2006 Budget Proposals_2006_ Salary Revision of Public Sector Computation of Pensions 2006-01-27
12/2005 Revision of Pensions -2006 2005-12-26
11/2005 Payment of Govt. Pensions through Banks 2005-12-16
10/2005 Revision of Pension of Retired Officers on the Rectification of Salary Anomalies in Health Service 2005-12-05
05/2005 (1) Payment of pensions to Sri Lankan pensioners resident abroad 2005-11-25
09/2005 Payment of Pensions During the Year 2006 2005-11-07
08/2005 Declaring Option for Widowers' and Orphans' Pensions Scheme 2005-09-16