முடிவுகள் 301 - 303 / 303
சுற்றறிக்கை இல சுற்றறிக்கையின் பெயர் சுற்றறிக்கை திகதி
01/1998 විශ්‍රාම වැටුප් ගණන් බැලීමේ නව ක්‍රමය 1998-03-10
01/97 1997 ජනවාරී මාසයේ සිට විශ්‍රාමිකයන්ගේ විශ්‍රාමිකයන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් වැඩි කිරීම 1997-02-05
09/1996 රාජ්‍ය නිලධාරීන් විශ්‍රාම ගැන්වීම 1996-12-04