forigen pen21

 රාජ්‍ය සේවයට බැඳෙන සෑම නිලධාරියෙකුගේම සේවයේ ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වාත් සම්බන්ධ වන විශ්‍රාම වැටුප් හා පසු ප්‍රතිලාභත් කළමනාකරණය කරනු ලබන රාජ්‍ය ආයතනය වන විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව අයත්වන අමාත්‍යාංශයෙහි විෂය භාර අමාත්‍යවරයා ලෙස ගරු අග්‍රාමාත්‍ය  හා රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමන් 2022.10.27 වැනි දින විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තු කාර්යභාරය නිරීක්ෂණය කිරීමේ විශේෂ චාරිකාවකට එක් විය.

රාජ්‍ය සේවයෙන් අනිවාර්ය විශ්‍රාම ගැන්වීමේ වයස අවුරුදු 60 බවට පත් කිරීමේ රජයේ ප්‍රතිපත්තිමය තීරණය අනුව 2022.12.31 විශ්‍රාම ගැන්වෙන 12,000 කට අධික රාජ්‍ය සේවකයන් ඇතුළුව 2023 වර්ෂයේ විශ්‍රාම ගැන්විය හැකි බවට ඇස්තමේන්තුගත කර ඇති රාජ්‍ය සේවකයන් 28,000 කට අධික විශ්‍රාමිකයන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප්  කළමනාකරණය කරමින් ඔවුන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් විශ්‍රාම ගැන්වෙන පසු මාසයේ දී ම සක්‍රීය කර ගැනීම සඳහා විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව සකස් කර ඇති වැඩ පිළිවෙල පිළිබඳ මෙහි දී අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ විශේෂ අවධානය යොමු විණි.

විෂය භාර අමාත්‍යවරයා ලෙස මැදිහත් වී ලබාගත් කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය අනුව යමින් මේ වන විට විශ්‍රාම වැටුප් පාරිතෝෂිකය ලබා ගැනීම සඳහා පොරොත්තු ලේඛනයේ සිටින විශ්‍රාමිකයන් සඳහා එම පාරිතෝෂික ගෙවීම ට අවශ්‍ය අක්මුදල් මහා භාණ්ඩාගරය වෙතින් ලබා ගැනීම කඩිනම් කිරීමට කටයුතු කිරීම කෙරෙහි අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ මූලික අවධානය යොමු විය.

එමෙන්ම විශ්‍රාමිකයන් කෙරෙහි බලපාන විෂය ගැටලු ගණනාවක් කෙරෙහි අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ අවධානය යොමු කරවීමට විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කරනු ලැබීය. රාජ්‍ය සේවයට බඳවා ගැනීමේ උපරිම වයස් සීමාව වන අවු.45 ඉක්මවා මධ්‍යම රජය, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතනයන්ට බඳවා ගැනීම් ස්ථිරවම නතර කිරීම සහ දැනට බඳවා ගෙන විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රතිලාභ ඉල්ලුම් කරන සේවකයින් සම්බන්ධයෙන් පොදු තීරණයක් ගැනීම හා 2015 න් පසු පත්වීම් ලද රාජ්‍ය නිලධාරීන් සඳහා හිමිවන විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයක් නිශ්චිතව හඳුන්වාදීම කෙරෙහි ද අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ අවධානය යොමු කරවීමට කටයුතු කරන ලදී.

රටේ පවතින ආර්ථික හා මූල්‍ය දුෂ්කරතා මැද වුවත් විශ්‍රාම වැටුප් හා පසු ප්‍රතිලාභ ගෙවීම් ක්‍රියාවලිය සඳහා අවශ්‍ය අරමුදල් ලබාගෙන ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ට පහසුකම් ලබා දීමට විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවෙහි හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයන් හි සමස්ත කාර්යය මණ්ඩලය දක්වන කැපවීම අගය කරනු ලැබූ අතර විශ්‍රාම වැටුප් සක්‍රීයකරණය කිරීම දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් විමධ්‍යගත කිරීමට දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් සමඟ විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව මෑත දී ගත් උත්සහය ඔහුගේ පැසසුමට හේතු විණි.

විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ ආයතන සමඟ ඒකාබද්ධව විශ්‍රාමික ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ට ලබා දෙන මූල්‍ය, රක්ෂණ, සන්නිවේදන හා අනෙකුත් පහසුකම් පිළිබඳව විමසා ඒවා තව දුරටත් පුළුල් කිරීමට අවශ්‍ය උපදෙස් ද දෙනු ලැබීය.

අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ අවස්ථාවේ විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම් ක්‍රියාවලිය සිදු කරනු ලබන දෙපාර්තමේන්තුවේ අංශ ගණනවකට යමින් නිලධාරීන් සමඟ සුහද පිළිසඳරක ද නිරත විය.

          

 alt=             
                          

 

forigen pen21

 

 

 

 

 

“ජාතික විශ්‍රාමික දිනය-2022” සමගාමීව මාතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආරම්භ කරන ලද විශ්‍රාම වැටුප් සක්‍රීයකරණය විමධ්‍යගතකරණ වැඩසටහන කුරුනෑගල, බදුල්ල හා අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයන් හි ආරම්භ කිරීමට විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කරනු ලැබීය.

විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවේ කොළඹ ප්‍රධාන කාර්යාලය වෙත පැමිණිමකින් තොරව  විශ්‍රාමිකයන්ට ඔවුන්ගේ දිස්ත්‍රික්කය තුළදී ම හෝ ආසන්න දිස්ත්‍රික්කයක දී විශ්‍රාම වැටුප් සක්‍රීය කිරීමේ සත්කාර පියස සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා පෙනී සිටීමට මෙමඟින් අවස්ථාව හිමි වේ.

මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබුවේ දුර බැහැර ප්‍රදේශවල සිට කොළඹ ප්‍රධාන කාර්යාලය වෙත පැමිණීමේ දී විශ්‍රාමිකයන්ට මුහුණ දීමට සිදුවන දුෂ්කරතා සහ අධික ප්‍රවාහන වියදම් වැනි ගැටලු රැසකට විසඳුමක් ලබා දීමේ අරමුණෙනි.

කොවිඩ් -19 වසංගත කාල සීමාවේ දී ගාල්ල, මාතර හා මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයන් හි ජංගම සේවා වැඩසටහනක් ලෙස ප්‍රථම වතාවට මෙම වැඩසටහන 2020  සහ 2021 වර්ෂයන් හි දී ආරම්භ කරනු ලැබිණි.

මේ සඳහා විශ්‍රාමිකයන්ගෙන් ලැබුණු ඉහළ ප්‍රතිචාර සලකා බලමින් විශ්‍රාම වැටුප් සක්‍රීයකරණය විමධ්‍යගත කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ පළමු අදියරේ ප්‍රථම වැඩසටහන 2022.10.08 වැනි දින මාතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයෙන් ආරම්භ කරන ලැබුවේ ඉන් අනතුරුවයි.

ඉන්පසු 2022.10.12 වැනි දින කුරුනෑගල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ දී සහ 2022.10.14 වැනි දින  අනුරාධපුරය හා බදුල්ල යන දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයන්හි දී එම වැඩසටහන සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කිරීම ආරම්භ කරනු ලැබිණි.

රාජ්‍ය සේවයෙන් විශ්‍රාම ගැන්වෙන නිලධාරින්ගේ පළමු විශ්‍රාම වැටුප සක්‍රීය කිරීමට පෙර ඔවුන් විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවේ කොළඹ ප්‍රධාන කාර්යාලය වෙත පැමිණ දෙපාර්තමේන්තුවේ දත්ත පද්ධතියේ ඇති මාර්ගගතව (Online) ඇතුළත් කරනු ලැබූ තොරතුරු සමඟ ඔවුන්ගේ අනන්‍යතාවය සන්සන්දනාත්මකව තහවුරු කළ යුතු අතර එහි දී විශ්‍රාමිකයන් ජීවතුන් අතර සිටියදී ම ඔවුන්ගේ පසු ප්‍රතිලාභීන්ගේ හිමිකම් ද තහවුරු කිරීමේ වගකීම ඔවුනට ලැබේ.

සෑම වසරකම විශ්‍රාමිකයන් විසින් ලබා දිය යුතු ජීවිත සහතික ජෛවමිතික (Biometric) ක්‍රමවේදය ඔස්සේ ලබා දීම සඳහා අවශ්‍ය ඇඟිලි සලකුණු ලබා ගැනීම ද මෙහි දී සිදු වේ.

විශ්‍රාමිකයන්ගේ පළමු විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම සක්‍රීය කිරීම සිදු කෙරෙන්නේ මෙම ක්‍රියාවලියෙන් අනතුරුවයි. ඔවුන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් හිමිකම් පත්‍රය පිරිනැමීම හා විශ්‍රාම වැටුප් හැඳුනුම්පත්‍රය පිරිනැමීම ද සිදු කෙරේ.

          

 alt=             
                          

 

forigen pen21

 

 

 

 

 

 ශ්‍රී ලාංකික විශ්‍රාමික ප්‍රජාවට ගෞරවයක් ලෙස සෑම වසරකම ඔක්තෝබර් 08 වෙනි දා ජාතික විශ්‍රාමික දිනය ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති අතර 2022 ඔක්තෝබර් 08 ජාතික විශ්‍රාමික දිනයට සමගාමීව "විශ්‍රාම වැටුප සක්‍රීයකරණය විමධ්‍යගත කිරීම” ආරම්භ කෙරිණි.

එහි පළමු අදියරේ ප්‍රථම වැඩසටහන මාතර දිස්ත්‍රික්කය මූලික කරගනිමින් 2022.10.08 වැනි දින මාතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ දී  ආරම්භ විය.

ඒ අනුව ඉදිරියේ දී ගාල්ල, මාතර හා හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය පදනම් කරගනිමින් විශ්‍රාම ගන්වනු ලබන නව විශ්‍රාමිකයන්ට, තම විශ්‍රාම වැටුප් සක්‍රීය කර ගැනීම සඳහා අනිවාර්යයෙන් සහභාගි විය යුතු “සත්කාර පියස” සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කොළඹ විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධාන කාර්යාලයට නොපැමිණ මාතර දිස්ත්‍රික්කය තුළදී ම සහභාගි වීමට අවස්ථාව හිමි වේ.

“සත්කාර පියස” විශ්‍රාම වැටුප් සක්‍රීය කිරීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයේ දී විශ්‍රාම වැටුප් දත්ත පද්ධතියේ ඇති තොරතුරු සමඟ සන්සන්දනය කරමින් භෞතික වශයෙන් විශ්‍රාමිකයාගේ අනන්‍යතාවය හඳුනාගන්නා අතර ඔහුගේ පසු ප්‍රතිලාභීන්ගේ හිමිකම් තහවුරු කරමින් විශ්‍රාමිකයා ජීවතුන් අතර සිටියදීම ඔහුගේ වැන්දඹු අනත්දරු ලිපි ගොණුව යාවත්කාලීන කිරීම සිදු කෙරේ. තව ද විශ්‍රාමිකයන්ගේ ජීවිත සහතික ඇඟිලි සලකුණු මඟින් ලබා දීම සඳහා අවශ්‍ය කෙරෙන ඇඟිලි සලකුණු ලබා ගැනීම ද මෙහි දී සිදු වේ.

අනතුරුව විශ්‍රාමිකයාගේ ප්‍රථම විශ්‍රාම වැටුප සක්‍රීය කෙරෙන අතර විශ්‍රාම වැටුප් හිමිකම් පත්‍රය සහ විශ්‍රාම වැටුප් හැඳුනුම් පත්‍රය පිරිනැමීම සිදු විය.

"සත්කාර පියස" සම්මුඛ පරීක්ෂණය ලෙස හැඳින්වෙන මෙම ක්‍රියාවලියට සහභාගී වීම සඳහා දුර බැහැර ප්‍රදේශවල සිට කොළඹ ප්‍රධාන කාර්යාලය වෙත පැමිණීමේ දී ඇතිවන දුෂ්කරතා මෙන්ම රටේ වර්තමාන තත්ත්වය හේතුවෙන්  ප්‍රවාහන වියදම් අධික වීම වැනි කරුණු සලකා බලා විශ්‍රාමිකයන්ට සිය පදිංචි දිස්ත්‍රික්කය තුළදී ම හෝ ආසන්න දිස්ත්‍රික්කයක කාර්යාලයක දී එම සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා සහභාගී වී සිය තොරතුරු යාවත්කාලීන කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීමේ අරමුණින් මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කෙරිණි.

ඒ අනුව සත්කාර පියස විමධ්‍යගත කිරීම ඉදිරියේ දී මාතර,අනුරාධපුර,බදුල්ල,මහනුවර හා කුරුනෑගල යන දිස්ත්‍රික්ක පහ මූලික කරගනිමින් ආරම්භ කිරීමට නියමිතය. මාතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආරම්භ වූයේ එහි පළමු අදියරේ ප්‍රථම වැඩසටහනයි.

රාජ්‍ය පරිපාලන,ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එම්.එම්.පී.කේ මායාදුන්නෙ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ වුණු මෙම වැඩසටහනට විශ්‍රාම වැටුප් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඒ. ජගත් ඩී. ඩයස් මහතා, මාතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් වයි වික්‍රමසිරි මහතා, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන්, මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්, ගණකාධිකාරිවරුන්, විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් සහ “සත්කාර පියස” සම්මුඛ පරීක්ෂණයට සිය දිස්ත්‍රික්කය තුළදීම පෙනී සිටීමට අවස්ථාව හිමි වුණු නවක විශ්‍රාමිකයන් රැසක් ද සහභාගී විය. එසේම ඒ සඳහා ආරාධනා ලැබූ පැරණි විශ්‍රාමිකයන් ද මෙම අවස්ථාවට සහභාගි විය.          

 alt=